Mirek Szudy
Mirek Szudy
38-200 Jasło
ul.Krasińskiego 14/31
e-mail:ms3@onet.eu

Ur. w 1956 W Jaśle.
Studia W Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1982 w pracowniach litografii i projektowania książki. Od 1987 pracuje jako pedagog w Liceum Plastycznym
w Krośnie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką komputerową. malarstwem, fotografią.
Wystawy: 1983 1984 BWA Nowy Sącz 1985 BWA Biennale Plastyki Krośnieńskiej.
1988- Galeria KMPiK Tarnów. 1989- "Małe formy Malarskie"ŹKoszyce.
1990- "Interart 90" Poznań. 1990- BWA Gorlice.
1993- Muzeum Regionalne- Brzozów. 1994- Jasielskie Spotkania- JDK Jasło. 1997- Jasielskie Spotkania- JDK Jasło. 2007- Trebiszów

POWIĘKSZ POWIĘKSZ
POWIĘKSZ
Powrót do strony głównej